Finans-Smarta tips för din privatekonomi

Snabbkurs om aktier

aktierAktier är väldigt vanligt att man brukar investera i. En av många anledningar till att vissa köper aktier är för att man vet att ett visst företag närmar sig någon typ av förändring eller dylikt som man tror kommer göra gott för företaget. Ifall du då har investerat i företaget ett tag innan leder givetvis till att dina pengar kommer påverkas positivt. Viktigt är dock att tänka på hur länge denna uppgång kommer fortsätta.

I vissa fall kan det hända att det visar sig påverka företaget negativt när väl förändringen trätt i kraft och då sjunker aktievärdet avsevärt igen. Så en av de svåraste delarna i att handla aktier är att veta när man ska köpa och när man ska sälja dem. Frågorna man ofta ställer sig innan man köper aktier i ett företag är ifall de kommer sjunka ytterligare och ifall man då skall avvakta med sitt köp. Likadant när man äger aktier och värdet har ökat, skall man invänta eventuell fortsatt uppgång eller bör man sälja för att säkerställa att de inte går ner igen? Detta kan vara väldigt klurigt, men är man väl påläst och informerad om företaget i fråga så är det självklart betydligt lättare att förutspå aktiernas upp- och nedgångar.

Ett bra sätt om man inte är väldigt informerad om något specifikt företag är att använda sig av insiderinformation. Vilket innebär att du kan se ifall någon av företagets största ägare eller en VD köper en stor andel aktier i företaget. Då vet man oftast med säkerhet att en värdeökning är på ingång.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>